Privacy Policy

Ons websiteadres is http://www.lievenswerk.com. Dit is een site van I see Petyourbook.com bv, met ondernemingsnummer: 0811.939.488.

Conform databeheer en- behoud

Uw persoonlijke gegevens worden bijgehouden in onze database als u de website lievenswerk.com bezocht of uw gegevens heeft ingevuld in een bestelproces voor het aankopen van een boek. Tenzij u ons een e-mail stuurt dat u dit niet wenst, worden deze gegevens voor tien jaar na de laatste communicatie bewaard. Uw gegevens worden bewaard om het bestelproces af te handelen en u op de hoogte te houden van nieuwe projecten in de toekomst.

Wettelijk kader en toepassingsgebied

I see Petyourbook.com bv engageert zich ertoe de wetgeving op de bescherming van de privacy, die in België van kracht is, te respecteren. De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of “AVG”, maar beter gekend onder de Engelse naam “GDPR”) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 24 mei 2018.

Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst is geldig voor alle pagina’s die worden gehost op www.lievenswerk.com. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door andere organisaties waarnaar we kunnen verwijzen en waarvan de vertrouwelijkheidsovereenkomsten kunnen verschillen.

Dit contract verschilt dus ook van het privacybeleid van het beveiligde online betalingsplatformen die wij gebruiken: WooCommerce en Mollie.

Cookies

Wat is een cookie ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die werden gecreëerd om bepaalde gegevens van de website op te slaan. Bijvoorbeeld de taalkeuze, uw verbindingsgegevens of andere instellingen. Cookies zijn nodig om de werking van de website te verbeteren en worden gebruikt voor statistische doeleinden. Ze houden uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens niet bij.

Enkel de website die de cookie gecreëerd heeft, heeft toegang tot het bestand. Het bestand zelf bevat enkel tekst en kan geen enkele actie in uw computer doen. Het dient dus enkel om bijkomende informatie te leveren aan uw browser. Een cookie –aangezien het slechts weinig gegevens bevat – is dus onschadelijk.

Als u toch het gevoel hebt dat uw privacy niet wordt gerespecteerd, kunt u de instellingen in uw browser aanpassen om te vermijden dat cookies op uw computer worden opgeslagen of om de cookies te verhinderen gegevens op te slaan. Het zal nog steeds mogelijk zijn om op de website lievenswerk.com te surfen.

De statistieken over deze website worden opgeslagen met de hulp van Google Analytics en Google Search Console. Deze dienst die websites analyseert, aangeboden door Google Inc., is een van de meest gebruikte. We gebruiken deze gegevens enkel om uw bezoek op onze website te analyseren. Bijvoorbeeld: welke zijn de meest bezochte pagina’s, welke browsers gebruiken de bezoekers van onze website of hoe lang blijven ze op onze site? Op basis van statistieken van Google Analytics en van Google Search Console, kunnen we de site verbeteren.

De verkregen informatie wordt aan Google gecommuniceerd, die ze opslaat op servers in de Verenigde Staten. Google houdt deze informatie om te onthouden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website voor de uitbaters van de site en om andere diensten aan te bieden met betrekking op de website en het gebruik van het Internet. Google kan deze informatie aan derden doorgeven als de wet verplicht dit te doen of voor zo lang deze derden de informatie behandelen in naam van Google. Google zal uw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt.

Welke informatie wordt op deze site verzameld via de cookies?

Bij elk bezoek aan onze website, als de cookies niet gedeactiveerd zijn, herkent onze server automatisch uw domein. Hij detecteert in geen geval automatisch uw e-mailadres of uw naam.

Tijdens uw bezoek aan onze website, verzamelen we de volgende gegevens via de cookies :

Uw domein (automatisch gedetecteerd zoals hierboven bepaald);

Het geheel van informatie over de pagina’s die u op onze website bekeken hebt;

Uw leeftijd en geslacht, uw taal en geografische zone.

Cookies van derden

Op deze site gebruiken wij ook diensten van onze vertrouwde partners die gespecialiseerd zijn in sociale media, publiciteit en analyse. We delen informatie over het gebruik dat u maakt van de website door bijvoorbeeld de integratie van YouTube video’s, knoppen om inhoud te delen via de extensie “Simple Share Buttons Adder”, de installatie van de dienst Facebook Pixel alsook andere derden.

We denken dat het gebruik van diensten aangeboden door deze derden uw bezoek aan onze website verbetert. De derden kunnen de cookies gebruiken om bepaalde gegevens op te slaan, bijvoorbeeld om te analyseren waarop bezoekers klikken.

Verzamelde persoonlijke identificatie informatie

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunt u ertoe geleid worden vrijwillig en bewust informatie te delen, bijvoorbeeld door berichten of vragen te sturen via deze site, door u op nieuwsbrieven in te schrijven, door u in te schrijven voor een evenement. Het gaat dus over “persoonlijke gegevens”. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon. Een persoon is identificeerbaar als ze kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name via een identificatienummer of een of meerdere specifieke elementen, eigen aan zijn fysieke, psychologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Bijvoorbeeld de naam en voornaam van een persoon, zijn of haar adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, afkomst, geslacht… Het professioneel adres of telefoonnummer van een persoon zijn ook persoonlijke gegevens.

Op deze website kan het, in functie van de gegevens die u ons gestuurd heeft, gaan om:

Uw naam

Uw postadres

Uw e-mailadres

Uw telefoonnummer

Uw burgerlijke stand

Uw geboortedatum of leeftijd

Uw taal

Uw beroep

Uw IP adres

Toegang, aanpassing of verwijdering van persoonlijke gegevens

Conform aan de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, beschikt elke gebruiker die op deze site direct of indirect nominatieve informatie plaatst, over de volgende rechten wat persoonlijke gegevens betreft:

Recht op informatie en toegang: U kunt de nominatieve informatie opvragen die op u betrekking heeft.

Recht op rechtzetting: U kunt de rechtzetting vragen van de nominatieve informatie die op u betrekking heeft. U kunt zo de eventuele onnauwkeurigheden corrigeren en onvolledige gegevens vervolledigen.

Recht op het wissen (“recht op vergeten”): U kunt vragen om uw persoonlijke gegevens volledig uit onze database te wissen.

Recht op de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens: U kunt zich verzetten tegen het gebruik van nominatieve informatie die op u betrekking heeft.

Recht op de overdraagbaarheid van gegevens: U kunt de persoonlijke gegevens verkrijgen die op u van toepassing zijn, onder elektronische, actuele en gestructureerde vorm.

Recht op verzet: U kunt zich verzetten tegen praktijken van prospectie van direct marketing en profilering

Om deze rechten uit te oefenen, stuur dan een e-mail naar: privacy@lievenswerk.com.

Als u klachten hebt over de behandeling van uw persoonlijke gegevens, vragen wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de bescherming van persoonlijke gegevens bij I see Petyourbook.com. Hij is beschikbaar op privacy@lievenswerk.com

U hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie, toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.